So sánh sản phẩm
  • Vietnamese
  • English

VinaCafé Biên Hòa báo lãi quý 2 tăng trưởng mạnh sau quý 1 thua lỗ

VinaCafé Biên Hòa báo lãi quý 2 tăng trưởng mạnh sau quý 1 thua lỗ


Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017.

Hồi quý 1 năm nay, VinaCafé Biên Hòa đã gây bất ngờ khi báo lỗ ròng 37,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lỗ hơn 2 tỷ đồng. Nguyên nhân thua lỗ, theo giải trình từ phía công ty, là do trong kỳ chi phí khuyến mãi và quảng cáo của công ty cao hơn nhằm mục tiêu nâng cao lợi thế cạnh tranh và dẫn đầu thị trường của Tập đoàn đồng thời giúp công ty đảm bảo sẵn nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh vào dịp Tết.

Năm 2017, với định hướng tái cơ cấu hàng tồn kho tại hệ thống phân phối, chuyển đổi mô hình bán hàng từ đẩy sang kéo, VCF cũng đã từng dự kiến doanh thu sẽ sụt giảm trong 6 tháng đầu năm 2017. Mặt khác, Công ty cũng sẽ bổ sung ngành nghề kinh doanh mới là bán buôn máy pha cafe. Theo đó, doanh thu năm 2017 của Công ty dự kiến đạt 3.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 380 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm 2016.

Kết quả quý 1 và kế hoạch kinh doanh được công ty đưa ra trước đây là thế nhưng báo cáo tài chính quý 2/2017 của VinaCafé Biên Hòa vừa cho thấy, doanh thu và lợi nhuận của công ty đã tăng khá mạnh trở lại so với cùng kỳ. Cụ thể:

-Doanh thu quý 2 đạt 851 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt hơn 1.270 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

-Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 68,3 tỷ đồng, tăng mạnh 34% so với cùng kỳ năm 2016 nâng lợi nhuận lũy kế 6 tháng đầu năm lên 30,6 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ 2016. Sự sụt giảm kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ chủ yếu là do ảnh hưởng từ kết quả thua lỗ quý 1.

EPS 6 tháng đầu năm 2017 đạt 1.200 đồng. Với kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2017, công ty mới hoàn thành phần nhỏ kế hoạch mà ĐHCĐ giao phó.
Tags:,

Chat Facebook